چگونه در اینستاگرام نظرسنجی بگذاریم؟

در آپدیت جدید اینستاگرام که منتشر شد، ویژگی نظرسنجی در استوری اضافه شد. این ویژگی به کاربران فرصت تعامل بیشتر با یکدیگر

بیشتر بخوانید